Những thay đổi về bảo hiểm thất nghiệp năm 2015

Doanh nghiệp có sử dụng lao động, bất kể hợp đồng lao động thời vụ, xác định hay không xác định thời hạn cũng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 1-1-2015, Luật Việc làm sẽ có hiệu lực, trong đó chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định trong Luật BHXH trước đây sẽ được chuyển sang Luật Việc làm. Theo đó, những quy định về BHTN sẽ có nhiều thay đổi so với hiện nay.

Có lợi cho doanh nghiệp

Về mức đóng BHTN của doanh nghiệp (DN) dành cho người lao động (NLĐ) được quy định trong Luật Việc làm nhìn chung không có gì thay đổi. Đơn vị sử dụng lao động, NLĐ và nhà nước mỗi bên vẫn đóng 1% mức lương trong hợp đồng nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Hiện nay, DN sử dụng dưới 10 lao động không phải đóng BHTN cho NLĐ. Nhưng theo Luật Việc làm, DN chỉ cần có sử dụng lao động, bất kể hợp đồng lao động thời vụ, xác định hay không xác định thời hạn cũng phải đóng BHTN là 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN. Như vậy, việc lập thủ tục tham gia BHTN của DN sẽ thuận lợi hơn hiện nay. Bởi hiện nay, khi lập thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ, các DN phải phân loại hợp đồng 12 tháng để đóng BHTN. Nhưng từ năm 2015, DN không còn phải làm việc này vì Luật Việc làm quy định đối tượng tham gia BHXH, BHTN là như nhau (có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên).

Theo các chuyên gia, quy định mới này có lợi cho DN và NLĐ. Bởi vì khi đóng 1% này, DN sẽ không phải thanh toán trợ cấp thôi việc cho NLĐ với mức mỗi năm nửa tháng lương như hiện nay. Ngoài ra, DN phải tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực. Theo Luật Việc làm, DN có thêm quyền lợi khi đóng góp vào Quỹ BHTN, đó là được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghềđể duy trì việc làm cho NLĐ.

Nhiều thay đổi dành cho NLĐ

Tuy không có nhiều thay đổi với các DN nhưng Luật Việc làm sẽ có nhiều thay đổi về điều kiện hưởng, mức hưởng cũng như thời gian hưởng TCTN dành cho NLĐ.

Cụ thể: Mức hưởng TCTN là 60% lương bình quân nhưng tối đa chỉ được bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Trong khi hiện nay, không có mức khống chế 5 lần này và điều này có thể ảnh hưởng đối với những người đang tham gia BHTN với mức lương lớn hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung.

Ngoài ra, số tháng được hưởng TCTN cũng thay đổi: NLĐ đóng BHTN đủ từ 12 đến dưới 36 tháng thì được hưởng 3 tháng (quy định này không có gì thay đổi so với hiện nay). Sau đó cứ đóng thêm đủ BHTN 12 tháng thì được cộng thêm 1 tháng TCTN. Cứ thế cho đến khi đạt mức tối đa một người được hưởng 12 tháng TCTN. So với hiện nay, nếu đóng BHTN từ tháng thứ 36 là đã được lãnh 6 tháng lương thất nghiệp và tương tự với các mức sau đó. Còn theo Luật Việc làm, phải chờ đến khi đóng đủ 72 tháng mới lãnh được 6 tháng TCTN theo quy định.

Về giải quyết chế độ khi NLĐ có việc làm khi đang hưởng TCTN: Số tháng hưởng TCTN chưa nhận sẽ được bảo lưu để nhận cùng những lần thất nghiệp sau. Trong khi quy định hiện nay là khi NLĐ đang hưởng TCTN có việc làm thì sẽ được hưởng TCTN một lần trên số tháng chưa hưởng còn lại.

Tạm dừng hưởng TCTN

NLĐ đang hưởng TCTN bị tạm dừng khi: Hết thời hạn hưởng TCTN; tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; sau 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN giới thiệu mà không có lý do chính đáng; ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật BHTN; chết. NLĐ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.