Ngày 10-11, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2015, với 88,13% đại biểu (ĐB) tán thành. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 là 911.100 tỉ đồng (tính cả 10.000 tỉ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 sang thì tổng số thu là 921.100 tỉ đồng); tổng chi cân đối NSNN 1.147.100 tỉ đồng. Mức bội chi NSNN là 226.000 tỉ đồng, tương đương 5% GDP.
 
Triệt để tiết kiệm, giảm vay đảo nợ
 
Trong nghị quyết, QH yêu cầu Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phân bổ chi NSNN tập trung, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát. QH yêu cầu Chính phủ không đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu NSNN, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết quốc tế. QH giao Chính phủ điều hành chi NSNN theo dự toán được giao; thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên; giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, đi công tác nước ngoài... Việc tổ chức đại hội Đảng các cấp cần bảo đảm tinh thần triệt để tiết kiệm.
 
                                                               
 
Đối với nợ công, QH yêu cầu cần có biện pháp tích cực để giảm bội chi và tăng chi trả nợ. Cần tính đúng, tính đủ nợ công, không để vượt mức trần theo nghị quyết của QH (65% GDP); quản lý chặt chẽ nợ công, đặc biệt là các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, các khoản vay về cho vay lại. Tiếp tục các biện pháp cơ cấu lại những khoản vay. “Từ năm 2015, phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên, không thực hiện các khoản vay có kỳ hạn ngắn cho bù đắp bội chi NSNN, giảm mức vay đảo nợ” - nghị quyết nhấn mạnh.
 
Đặc biệt, nghị quyết đồng ý từ ngày 1-1-2015 thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Như vậy, khoảng 6,3 triệu người sẽ được tăng lương.
 
Năm 2015, GDP tăng 6,2%
 
Chiều cùng ngày, với 89,54% phiếu thuận (chỉ 1 ĐB không tán thành), QH đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Theo nghị quyết, các chỉ tiêu chủ yếu gồm: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%, tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...
 
Trong số các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, QH yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo hướng sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường mua bán nợ, tăng cường thanh tra, giám sát về nợ xấu, chất lượng tín dụng và việc thực hiện quy định pháp luật về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro. Phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa tỉ̉ lệ nợ xấu còn dưới 3%.
 
QH yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn theo quy định... “Bảo đảm lộ trình tăng lương tối thiểu theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với khu vực sản xuất, kinh doanh” - nghị quyết nêu rõ.
 (Theo Người Lao động)