Đang tải...

 Đầu tư nước ngoài

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.

  Xem tiếp
Tư vấn chuyển đổi Giấy chứng nhận Đầu tư
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
• Việc đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 88 của Luật Đầu tư được áp dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2006.
• Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu đăng ký lại dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì thực hiện thủ tục đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Nghị định này.
  Xem tiếp
Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp
Các hình thức chuyển đổi Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định của Pháp luật hiện hành
  Xem tiếp
 Hỗ trợ & Tư vấn
  •  Hình sự
  •  Luật sư Đất Đai

 Đối tác & Khách hàng